Поддръжка

Поддръжка по телефона

От понеделник до петък от 09:00 часа до 13:00 часа и от 14:00 часа до 18:00 часа за информация относно позицията ви за санкция.

Чат в реално време

Активна от 09:00 до 13:00 часа и от 14:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Кликнете и говорете с оператор!

Как можем да ви помогнем?

Това са най-често задаваните въпроси, на които сами можете да намерите отговор

FAQ относно начините на плащане

В какъв срок трябва да се плати санкцията?

Плащането на нарушение, извършено на италианската територия, трябва да се извърши не по – късно от 60 дни от получаването на информационното писмо. След изтичане на този срок, без да е извършено плащане, действията, които се считат за полезни за възстановяване на кредита, ще бъдат инициирани срещу вас, като се добавят допълнителни такси, предвидени от италианското законодателство.

Плащане на санкцията до 5 дни с 30% отстъпка

Напомняме Ви, че плащането в рамките на 5 дни от получаване на информационното писмо ще ви позволи да се възползвате от 30% отстъпка.
Кога започват да текат тези 5 дни и как се изчисляват?
За изчисляването на срока се следват обичайните правила: началният ден не се изчислява, а се изчислява последният ден. Например, нарушение оспорено в събота 20 декември, дата 20-ти не се изчислява и 5 дни изтичат на 25 декември, който е почивен ден, 26 декември също, затова последният възможен ден за плащане с отстъпка 30% ще бъде 27 декември.

Как мога да платя протокола?

С кредитна карта
Услугата за онлайн плащане чрез посочените в информационното писмо удостоверения, ви позволява да заплатите административните санкции (глоби), свързани с нарушения на правилника за движение по пътищата с кредитна карта, като се свържете с уеб портала и следвате посочените стъпки.
C банков превод
Плащането може да се извърши и по банков път, като в основание за плащането се посочва номерът на делото, посочен в горния десен ъгъл на информационното писмо.

FAQ за това как да подадете правна жалба

Как може да се подаде жалбата?

Жалбата може да бъде подадена до префектурата и до компетентния мирови съдия на съответната територия.
В префектурата
Жалбите до префекта трябва да бъдат изпратени в рамките до 60 дни от оповестяването на протокола, единствено на италиански език, с препоръчано писмо. Жалбата трябва да бъде подадена, ако има основателни причини.
Ако префектът прецени, че мотивите за обжалване са неоснователни, той ще издаде заповед, която изисква заплащане на сума, не по-малка от двойната сума, посочена в този протокол, плюс разходите.
В мирови съд
Жалбите до префекта трябва да бъдат изпратени в рамките до 60 дни от оповестяването на протокола, единствено на италиански език, с препоръчано писмо. Обжалването пред мирови съд предвижда плащане на такса, чиято сума варира в зависимост от размера на санкцията. Жалбата трябва да бъде подадена, ако има основателни причини.
След получаване на жалбата, мировият съдия ще насрочи заседание, на което трябва да присъства жалбоподателят или неговият законен представител.

Mappa Interattiva

Clicca su per attivare
torna all'inizio del contenuto