Možnosti kontaktu

Zavolejte nám

Od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00 pro informace týkající se vaší pokuty.

Pojďte na náš chat

Aktivní od 09:00 do 13:30 a od 14:00 do 18:00 od pondělí do pátku. Klikněte a promluvte si s operátorem!

Zdravíme, ako vám môžeme pomôcť?

Toto jsou nejčastější žádosti o kontakt, na které můžete samostatně najít odpověď

FAQ o způsobech platby

V jaké lhůtě musí být pokuta zaplacena?

Pokuta za přestupek spáchaný na území Itálie musí být zaplacena nejpozději do 60 dnů od doručení oznámení. Pokud v uvedené lhůtě pokuta nebude zaplacena, budou zahájeny příslušné právní kroky pro vymáhání dluhu, včetně dodatečných poplatků, stanovených italskými právními předpisy.

Platba pokuty do 5 dnů se slevou ve výši 30%

Připomínáme, že v případě zaplacení pokuty do 5 dnů od doručení oznámení vám bude poskytnuta sleva ve výši 30%.
Od kdy začíná plynout 5 dnů a jak se vypočítávají?
Lhůta se vypočítává dle běžných pravidel: nepočítá se první den, ale počítá se poslední den. Pokud je například oznámení o uložení pokuty doručeno v sobotu 20. prosince, 20. prosinec se nepočítá a 5 dnů uplyne dne 25. prosince, což je svátek, stejně jako 26. prosince. Proto je možné zaplatit pokutu se slevou ve výši 30% nejpozději 27. prosince

Jak mohu pokutu zaplatit?

Kreditní kartou
Služba pro online platbu prostřednictvím přihlašovacích údajů uvedených v oznámení umožňuje platit správní sankce (pokuty), uložené za porušení pravidel silničního provozu, prostřednictvím kreditní karty, přímo na webových stránkách, za dodržení uvedených pokynů.
Bankovním převodem
Platbu lze provést i bankovním převodem, přičemž musí být jako účel platby uvedeno jednací číslo, uvedené v pravé horní části oznámení.

FAQ o tom, jak podat opravný prostředek

Jak lze podat odvolání?

Odvolání lze podat na prefektuře nebo u místně příslušného smírčího soudce.
Na prefektuře
Odvolání podané na prefektuře musí být zasláno doporučenou poštou do 60 dnů od doručení oznámení, výhradně v italském jazyce. Odvolání lze podat pouze v případě oprávněných důvodů.
Pokud bude prefekt považovat odvolání za neopodstatněné, vydá příkaz k uhrazení částky, rovnající se nejméně dvojnásobku částky uvedené v tomto oznámení a dále k uhrazení veškerých nákladů.
U smírčího soudce
Odvolání podané na prefektuře musí být zasláno doporučenou poštou do 60 dnů od doručení oznámení, výhradně v italském jazyce. V případě odvolání u smírčího soudce bude účtován poplatek, jehož výše se liší podle výše pokuty. Odvolání lze podat pouze v případě oprávněných důvodů.
Po obdržení odvolání smírčí soudce stanoví datum jednání, kterého se musí zúčastnit osoba podávající odvolání nebo její právní zástupce.

Mappa Interattiva

Clicca su per attivare
torna all'inizio del contenuto