Support

Telefon

Måndag till fredag från 09:00 till 13:00 och från 14:00 till 18:00 för information angående din straffsituation.

Chat

Öppen från 09:00 till 13:00 och från 14:00 till 18:00 måndag till fredag. Klicka och prata med en operatör!

ZHur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaren bland våra vanliga frågor

FAQ på betalningsmetoderna

Hur lång tid har jag på mig att betala straffavgiften?

Straffavgiften för en förseelse begången i Italien måste betalas inom 60 dagar från och med det datum vid vilket informationsbrevet mottages. Om denna tidsfris löper ut utan att betalning gjorts, kommer åtgärder att vidtagas för inkassera skuldbeloppet, inklusive ytterligare avgifter såsom de bestäms av italiensk lag.

30% rabatt om straffavgiften betalas inom 5 dagar

Ha i åtanke att du erhåller en rabatt på 30% om du betalar inom 5 dagar efter det att du mottagit informationsbrevet.
När börjar de 5 dagarna och hur beräknas de?
De vanliga reglerna gäller när tidsfristen beräknas: den första dagen inkluderas inte, och den sista dagen inkluderas. Låt oss se ett exempel: för ett besked om straff som mottages på lördagen den 20e december, inkluderas den 20e inte i beräkningen. De 5 dagarna slutar den 25e december, som är en allmän helgdag, liksom den 26e december, så den sista dagen att betala med rabatten på 30 % är den 27e december.

Hut kan jag betala boten?

Via kreditkort
Onlinetjänsten för betalning, till vilken åtkomst ges med uppgifterna tillhandahållna i informationsbrevet, låter dig betala straffavgifter (böter) relaterade till trafikförseelser via kreditkort genom att ansluta till webbportalen och följa de indikerade stegen.
Via banköverföring
Betalning kan även göras via banköverföring. Betalaren måste indikera ärendenumret som visas i övre högra hörnet av informationsbrevet i betalningsbeskrivningen.

FAQ om hur man anmäler ett rättsligt överklagande

Hur kan jag överklaga?

Du kan skicka in en överklagan till Prefekturen och till den lokala Fredsdomare (domstol för mindre tvisteärenden) inom vars jurisdiktion ärendet faller.
Till Prefekturen
Överklagan till Prefekten måste vara skrivna uteslutande på italienska och skickas med rekommenderad post inom 60 dagar efter det att beskedet om straff mottagits. Överklagan får endast skickas in om det är rättfärdigat.
Om Prefekten anser att överklagan inte är rättfärdigad, kommer han/hon att utfärda en order om betalning av ett belopp inte mindre än det dubbla belopp som indikeras i beskedet om straff utöver relaterade kostnader.
Till Fredsdomaren
Överklagan till Fredsdomaren måste vara skrivna uteslutande på italienska och skickas med rekommenderad post inom 60 agar efter det att besked om straff mottagits. Överklagan till Fredsdomaren innebär betalning av en skatt vilken varierar beroende på botens belopp. Överklagan får endast skickas in om det är rättfärdigat.
Vid mottagande av överklagan anger Fredsdomaren ett datum för utfrågning, vilken målsägande eller hans/hennes juridiske representant måste närvara vid.

Mappa Interattiva

Clicca su per attivare
torna all'inizio del contenuto