Korisničke podrške

Linija za pomoć

Od ponedjeljka do petka od 09.00 do 13.00 sati i od 14.00 do 18.00 sati za informacije o vašem kaznenom položaju.

Live Chat

Usluga je dostupna od ponedjeljka do petka u vremenu od 09.00 do 13.00 sati i od 14.00 do 18.00 sati. Klikni i razgovaraj s operaterom!

Kako vam možemo pomoći?

Ovo su najčešće postavljana pitanja na koja možete i sami pronaći odgovor

FAQ o načinima plaćanja

Koliko vremena imate za plaćanje kazne?

Plaćanje za prekršaj počinjen na području Italije mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od primitka informativnog dopisa. Ako se plaćanje ne izvrši do isteka navedenog roka, prema vama će se poduzeti radnje koje se smatraju korisnima za naplatu potraživanja, uz dodatne troškove predviđene talijanskim zakonom.

Plaćanje kazne u roku od 5 dana uz 30% popusta

Podsjećamo da plaćanjem u roku od 5 dana od primitka informativnog dopisa ostvarujete pravo na popust od 30%.
Od kada počinje teći rok od 5 dana i kako se izračunava?
Na izračun roka primjenjuju se uobičajena pravila: prvi dan se ne uračunava, dok se zadnji dan uračunava. Pogledajmo na primjeru: osporavani prekršaj počinjen je u subotu 20. prosinca, 20. se ne računa i 5 dana istječe na dan 25. prosinca, koji je državni praznik, jednako kao i 26. prosinca. Dakle, zadnji mogući dan za plaćanje umanjeno za 30% bit će 27. prosinca.

Kako mogu platiti prekršajnu kaznu?

Kreditnom karticom
Platforma za plaćanje putem interneta uporabom pristupnih podataka navedenih u informativnom dopisu, omogućuje plaćanje upravnih kazni (globe) koje se odnose na prometne prekršaje kreditnom karticom, povezivanjem na internetski portal u skladu s navedenim koracima.
Bankovnom doznakom
Plaćanje se može izvršiti i bankovnom doznakom, navođenjem kao svrhe plaćanja broja predmeta naznačenog u gornjem desnom uglu informativnog dopisa.

FAQ o tome kako podnijeti pravnu žalbu

Kako se može uložiti prigovor?

Prigovor se može podnijeti upravnom tijelu (Prefektura) i mjesno nadležnom općinskom građanskom sudu (Giudice di Pace).
Podnošenje Prefekturi
Prigovor Prefekturi podnosi se u roku od 60 dana od priopćenja o prekršajnom nalogu, isključivo na talijanskom jeziku, preporučenom poštom. Prigovor se mora podnijeti ako postoje opravdani razlozi.
Ako Prefektura smatra da su razlozi za prigovor neosnovani, izdat će nalog za plaćanje iznosa koji nije niži od dvostrukog iznosa navedenog u ovom prekršajnom nalogu, uvećanog za troškove.
Podnošenje općinskom građanskom sudu (Giudice del Pace)
Prigovor općinskom građanskom sudu podnosi se u roku od 60 dana od priopćenja o prekršajnom nalogu, isključivo na talijanskom jeziku, preporučenom poštom. Prigovor općinskom građanskom sudu podliježe plaćanju pristojbe u iznosu koji ovisi o iznosu novčane kazne. Prigovor se mora podnijeti ako postoje opravdani razlozi.
Po primitku prigovora sud će zakazati ročište na kojem je obvezna nazočnost žalitelja ili njegovog zastupnika.

Mappa Interattiva

Clicca su per attivare
torna all'inizio del contenuto