Opcje kontaktu

Linia pomocy

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00, w celu uzyskania informacji na temat postępowania związanego z ewentualną grzywną.

Usługa czatu na żywo

Aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00. Kliknij i porozmawiaj z operatorem!

Jak możemy ci pomóc?

Oto najczęściej zadawane pytania, na które możesz znaleźć odpowiedź samodzielnie

FAQ w sprawie metod płatności

Ile mam czasu za zapłacenie grzywny?

Zapłata za wykroczenie popełnione na terytorium Włoch musi nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od otrzymania pisma informacyjnego. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności zostanie wszczęte przeciwko Tobie postępowanie uznane za przydatne w celu odzyskania należnej sumy, zwiększonej o przewidziane w prawie włoskim dodatkowe opłaty.

Zapłata grzywny w ciągu 5 dni z 30% rabatem

Kiedy rozpoczyna się okres 5 dni i jak jest on obliczany?
Przypominamy, że płatność w ciągu 5 dni od otrzymania pisma informacyjnego pozwoli Ci skorzystać z 30% zniżki.
Do obliczenia tego terminu stosuje się zwykłe zasady: nie jest liczony dzień początkowy, natomiast wliczany jest dzień ostatni. Na przykład: w przypadku wykroczenia stwierdzonego w sobotę 20 grudnia, nie jest wliczany dzień 20 grudnia; termin 5 dni wygasa w dniu 25 grudnia, który jest dniem świątecznym, podobnie jak 26 grudnia, dlatego też ostatnim dniem zrealizowania płatności zmniejszonej o 30% będzie 27 grudnia.

Jak mogę zapłacić za powiadomienie?

Kartą kredytową
Usługa płatności online, dzięki danym uwierzytelniającym wskazanym w piśmie informacyjnym, pozwala na zapłacenie kar administracyjnych (grzywien) związanych z naruszeniem kodeksu drogowego kartą kredytową, poprzez połączenie z portalem internetowym zgodnie ze wskazanymi krokami.
Cprzelewem bankowym
Płatność można również zrealizować przelewem bankowym, podając w tytule płatności numer sprawy wskazany w prawym górnym rogu pisma informacyjnego.

FAQ jak złożyć odwołanie

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie można złożyć do prefektury lub do właściwego dla danego terytorium sędziego pokoju.
W prefekturze
Odwołanie do prefekta należy przesłać w ciągu 60 dni od powiadomienia o wystawieniu mandatu, listem poleconym, wyłącznie w języku włoskim. Odwołanie należy złożyć wyłącznie w uzasadnionym przypadku.
Jeśli prefekt uzna podstawy odwołania za bezzasadne, wyda postanowienie nakazujące zapłatę kwoty nie mniejszej niż dwukrotność kwoty wskazanej w mandacie, zwiększonej o koszty manipulacyjne.
Do sędziego pokoju
Odwołanie do prefekta należy przesłać w ciągu 60 dni od powiadomienia o wystawieniu mandatu, listem poleconym, wyłącznie w języku włoskim. Odwołanie do sędziego pokoju przewiduje uiszczenie podatku, którego kwota zmienia się w zależności od wysokości grzywny. Odwołanie należy złożyć wyłącznie w uzasadnionym przypadku.
Po otrzymaniu odwołania, sędzia pokoju ustali termin przesłuchania, na które będzie musiał stawić się skarżący lub jego przedstawiciel prawny. Odwołanie do prefekta należy przesłać w ciągu 60 dni od powiadomienia o wystawieniu mandatu, listem poleconym, wyłącznie w języku włoskim. Odwołanie do sędziego pokoju przewiduje uiszczenie podatku, którego kwota zmienia się w zależności od wysokości grzywny. Odwołanie należy złożyć wyłącznie w uzasadnionym przypadku.
Po otrzymaniu odwołania, sędzia pokoju ustali termin przesłuchania, na które będzie musiał stawić się skarżący lub jego przedstawiciel prawny.

Mappa Interattiva

Clicca su per attivare
torna all'inizio del contenuto