Contactmogelijkheden

Hulplijn

Van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur voor informatie over de situatie van uw boete.

Chat support

Actief van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Klik en praat met een operator!

Hoe kunnen wij u helpen?

Dit zijn de meest gestelde vragen waarop u zelf een antwoord kunt vinden

FAQ over de betalingswijzen

Hoeveel tijd heb ik om de boete te betalen?

De betaling van een overtreding op Italiaans grondgebied moet uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de informatiebrief gedaan worden. Zodra deze termijn is verstreken zonder betaling, zullen de acties die nuttig worden geacht voor de invordering van het krediet tegen u worden ingeleid, met toevoeging van extra kosten volgens de Italiaanse wet.

Betaling van de boete binnen vijf dagen met een korting van 30%

We herinneren u eraan dat bij betaling binnen vijf dagen na ontvangst van de informatiebrief u in aanmerking komt voor een korting van 30%.
Wanneer begint de periode van vijf dagen en hoe worden ze berekend?
Voor de berekening van de termijn gelden de normale regels: de begindag wordt niet berekend, terwijl de laatste dag wel wordt berekend. Een voorbeeld: bij een overtreding gedaan op zaterdag 20 december, wordt dag 20 niet berekend en de vijf dagen verlopen op 25 december, wat een feestdag is, 26 december idem, dus de laatste dag voor betaling met een korting van 30% is 27 december.

Hoe kan ik het proces-verbaal betalen?

Met creditcard
Met de online betaalservice, door gebruik te maken van de in de informatiebrief vermelde gegevens, kunt u de administratieve sancties (boetes) voor overtredingen van de wegcode per creditcard betalen en dit door verbinding te maken met het webportaal volgens de aangegeven stappen.
Via bankoverschrijving
U kunt ook betalen via bankoverschrijving, waarbij u in de reden van betaling het dossiernummer vermeldt dat rechtsboven in de informatiebrief staat vermeld.

FAQ over hoe u beroep kunt aantekenen

Hoe kan het beroep worden ingediend?

Het beroep kan worden ingediend bij de prefectuur en bij de bevoegde kantonrechter.
Bij de Prefectuur
Het beroep bij de prefect moet binnen 60 dagen na de kennisgeving van het proces-verbaal, uitsluitend in het Italiaans, per aangetekende brief worden toegezonden. Het beroep moet worden ingediend als er gegronde redenen zijn.
Indien de prefect de redenen voor het beroep ongegrond acht, gelast hij de betaling van een bedrag van ten minste tweemaal het in dit proces-verbaal vermelde bedrag, bovenop de kosten.
Bij de kantonrechter
Het beroep bij de prefect moet binnen 60 dagen na de kennisgeving van het proces-verbaal, uitsluitend in het Italiaans, per aangetekende brief worden toegezonden. Het beroep bij de kantonrechter voorziet in de betaling van een belasting waarvan het bedrag varieert afhankelijk van het bedrag van de boete. Het beroep moet worden ingediend als er gegronde redenen zijn.
Na ontvangst van het beroep zal de kantonrechter een hoorzitting instellen waarbij de verzoekende partij of zijn wettelijke vertegenwoordiger aanwezig moet zijn.

Mappa Interattiva

Clicca su per attivare
torna all'inizio del contenuto