Mbështetja e konsumatorëve

Mbështetje telefonike

Nga e hëna deri të premten nga ora 09:00 deri në orën 13:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 18:00 për informacion mbi gjendjen tuaj të sanksioneve.

Chat live

Është i disponueshëm nga ora 09:00 deri në orën 13:00 dhe nga ora 14:00 deri në orën 18:00 nga e hëna deri të premten. Kliko dhe bisedo me një operator!

Si mund t’ju ndihmojmë?

Këto janë pyetjet më të shpeshta për të cilat mund të gjeni një përgjigje vetë

FAQ mbi mënyrat e pagesës

Sa kohë keni për të paguar sanksionin?

Pagesa e një shkeljeje të kryer në territorin italian duhet të bëhet jo më vonë se 60 ditë nga marrja e shkresës informuese. Nëse pagesa nuk është kryer pas skadimit të këtij afati, kundër jush do të ndërmerren veprimet që konsiderohen të dobishme për rikthimin e shumës, me shtimin e tarifave të mëtejshme të parashikuara nga ligji italian.

Pagesa e gjobës brenda 5 ditëve ka një zbritje prej 30%

Ju kujtojmë se pagesa brenda 5 ditëve nga marrja e shkresës informuee do t’ju lejojë të përfitoni nga një zbritje prej 30%.
Kur fillojnë këto 5 ditë dhe si llogariten ato?
Për llogaritjen e kësaj periudhe zbatohen rregullat e zakonshme: dita e fillimit nuk llogaritet, ndërsa llogaritet dita e fundit. Le të marrim një shembull, një shkelje është njoftuar të shtunën më datë 20 Dhjetor, data 20 nuk llogaritet dhe periudha prej 5 ditësh skadon më 25 Dhjetor, e cila është një ditë feste publike, po kështu edhe data 26 Dhjetor, prandaj dita e fundit për pagesën e reduktuar me 30% do të jetë data 27 dhjetor.

Si mund ta paguaj proces gjobat?

Kartë Krediti
Shërbimi i pagesave në internet, nëpërmjet kredencialeve të treguara në shkresën informuese, ju lejon të paguani sanksionet administrative (gjobat) që kanë të bëjnë me shkeljet e kodit rrugor me kartë krediti duke u lidhur me portalin e uebit pas hapave të treguar.
Transferte bankare
Pagesa mund të bëhet edhe me transfertë bankare, duke treguar detyrimisht tek arsyeja e pagesës numrin e praktikës së shënuar lart në të djathtë të shkresës informuese.

FAQ se si të paraqitet një apel juridik

Si mund të paraqitet ankesë?

Ankesa mund t’i paraqitet Prefekturës dhe Gjykatës kompetente të Paqit.
Në Prefekturë
Ankesa drejtuar Prefektit duhet të dërgohet brenda 60 ditëve nga njoftimi i procesverbalit, vetëm në gjuhën italiane, me letër të porositur “Rekomande”. Ankesa duhet të paraqitet nëse ka arsye të justifikuara.
Nëse Prefekti gjykon se arsyet për ankesën janë të pabazuara, ai do të lëshojë një urdhër që kërkon pagesën e një shume jo më pak se dyfishi i shumës së treguar në këtë procesverbal, përveç shpenzimeve.
Gjyqtari i Paqit
Ankesa drejtuar Prefektit duhet të dërgohet brenda 60 ditëve nga njoftimi i procesverbalit, vetëm në gjuhën italiane, me letër të porositur “Rekomande”.
Ankesa drejtuar Gjyqtarit të Paqit parashikon pagesën e një takse, shuma e së cilës varion në varësi të shumës së sanksionit. Ankesa duhet të paraqitet nëse ka arsye të justifikuara.

Mappa Interattiva

Clicca su per attivare
torna all'inizio del contenuto